Styrelsen är föreningens förtroendevalda och representerar föreningen utåt. De verkar enligt föreningens grundpelare och driver frågor som kommer fram på föreningens gemensamma möten.

Styrelse 2008:
  • Ordförande - Rickard Rantzen
  • Sekreterare - Sebastian Aronsson
  • Kassör - Robert Nilsson
  • Övriga ledamöter - Jonas Karlsson (Vice ordf.),
    Johannes Åberg (Vice sekr.), Martin Nordmark (Vice kassör) & David Karlsson (Ledamot).
Kontaktuppgifter

     Alingsås Förenade Musiker, Västra Ringgatan 6, 441 30 Alingsås
     info@alingsasforenademusiker.se


/afm