Förenade musiker

afm bildades 1979 av ett gäng entusiastiska ungdomar. Replokalerna byggdes upp av ungdomarna själva för att få en så låg lokalhyra som möjligt. I mitten av 90-talet började vi att jobba aktivt för att skapa en permanent scen i Alingsås. Efter en lång och krokig resa invigdes scenen våren 2004. Det hela har mynnat ut i en egen förening som kallar sig Fabriken. afm är som planerat nu en av alla arrangörer som är medlemmar i Fabriken, för att tydliggöra att projektet inte är ett projekt för afm:s medlemmar utan att det är till för hela Alingsås.
Vi jobbar för att:
  • Det skall finnas så många replokaler som möjligt i Alingsås till ett lågt pris.
  • Det skall finnas en permanent scen och mötesplats för musik i Alingsås.
  • Vi jobbar med en demokratiskt process där alla får vara med att påverka.
Dessa tre punkter är våra grundpelare som hela vår verksamhet grundar sig på. Replokaler I första hand är vi en förening för musiker (till skillnad mot Fabriken som är till för alla musikintresserade) som tillhandahåller replokaler. Man kan säga att vi är ett slags replokalskollektiv där vi tillsammans sköter städning, ordning och underhåll. Om du inte har någon replokal och om du är beredd att kämpa för att få fram flera ska du kontakta oss. Kamratanda Hos oss finns en speciell kamratanda med en lång tradition att samarbeta och göra saker ihop. Tillsammans underhåller vi våra lokaler och arrangerar konserter. Vi kommer att hitta på en hel del kul ihop framöver. Håll utkik!